5 січня 2017 р.

Яким був І семестр 2016/2017 навчального року у КЗ КОР «КОЛІФКС»Тема методичної комісії природничо-математичних дисциплін:
«Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності в рамках сучасного уроку вчителів природничо-математичного циклу»
Представники мк та їх теми:
Усова А.А. – вчитель математики, голова мк
Розвиток творчої активності учнів на уроках математики шляхом використання ІКТ
Жихарєва Т.В.- вчитель математики,інформатики, економіки та технологій
Використання передових комп’ютерних технологій на уроках інформатики як  умова розвитку інформаційно-технологічної компетентності учнів.
Пушка С.І.- вчитель фізики та астрономії
Використання елементів особистісно зорієнтованих та інноваційних технологій на уроках фізики, астрономії
Волик Г.П.- вчитель біології
Активізація пізнавальної діяльності учнів з використанням ІКТ при вивченні біології
Скоропадська С.О.- вчитель хімії та основ здоровя
Шляхи формування пізнавальної активності учнів  під час викладання хімії
Котелянець І.І.- вчитель географії та екології

Екологічне та патріотичне виховання учнів  та впровадження інформаційно-комунікаційних технологій  на уроках географії

ФРАГМЕНТАРНІСТЬ СПРИЙНЯТТЯ ПІДЛІТКОМ НАВКОЛИШНЬОГО СВІТУ

 Сучасні діти з раннього віку поглинають велику кількість інформації, причому її дозування складно піддається контролю. Устигнути охопити, осмислити й засвоїти все практично неможливо. Підліток підсвідомо починає шукати вихід: десь не дочитає, десь вихопить уривок із контексту, десь перегляне параграф чи по діагоналі пробіжить задану вчителем статтю. Текст як засіб передання інформації виходить з ужитку — ми дедалі менше читаємо й більше цікавимося фотографіями, коміксами, малюнками, ивеента й постерами. Зовнішньо це виявляється в тому, що підліток не може тривалий час зосередитися на певній інформації й у нього слабшає здатність до аналізування. Такі ознаки свідчать про фрагментарність мислення. Без уміння аналізувати, з’ясовувати суть і  на підставі цього приймати рішення взагалі неможливо стати успішною людиною в  сучасному світі, а успіхи в житті багато в чому залежать від стилю мислення. Поява фрагментарного мислення — це відповідь на збільшення кількості інформації. З огляду на мозаїчність подання інформації й рознесення пов’язаних подій у часі мозок просто не в змозі усвідомити та зрозуміти зв’язки між фактами. Підліток починає сприймати навколишній світ через короткий, яскравий сюжет чи образ. Важливо зрозуміти суть фрагментарного мислення й те, як це може впливати на свідомість підлітка, на його здатність до аналізу інформації й систему цінностей загалом. 

«Розвиток пізнавальної активності та творчої самостійності учнів шляхом впровадження методів проблемного навчання на уроках географії»Розвиток пізнавальної активності та творчої самостійності учнів шляхом впровадження методів проблемного навчання на уроках географії
Одним із важливих напрямів діяльності сучасної школи є така організація навчального процесу, яка забезпечує формування життєво важливих компетентностей школярів, які сприяли б їхній адаптації до активної участі в житті суспільства.
Компетентність – це готовність та здатність застосовувати сукупність особистісних якостей (знань, умінь, цінностей, досвіду та ін.) для розв’язання навчальних та реальних життєвих проблем у стандартній і нестандартній ситуаціях.

9 грудня 2016 р.

Вчитель нової формації

У сьогоднішній школі учні отримують немалу суму знань,  за допомогою яких вони спроможні лише відтворювати їх, а не застосовувати їх для вирішення життєвих проблем. Тому потрібна нова школа, яка б навчала вчитися, давала б можливості  до самовдосконалення  впродовж життя, готувала б до свідомого життєвого вибору та самореалізації.
Ким є вчитель у цій школі: лідером,   дослідником  чи креативною особистістю?!  Відповіддю на це риторичне запитання може бути поєднання усіх цих трьох компетентностей. Адже вчитель нової формації   має відігравати  нову роль  – не як єдиного наставника та джерело знань, а як коуча, фасилітатора, тьютора, модератора в індивідуальній освітній траєкторії дитини.
   Отож, в новій школі,  до якої ми йдемо,  буде створюватися атмосфера довіри, дружелюбності й доброзичливості, взаємодопомоги і взаємної підтримки при виникненні труднощів у навчанні та повсякденному житті. Ключовим виховним елементом стане приклад учителя, який покликаний захопити дитину. 

План проведення місячника методичної комісії природничо-математичних дисциплін ( з 17.11.16 по 15.12.16р.)


ЧЕТВЕР 17.11.16р.
Відкриття місячника
1. Презентація електронної сторінки «Щасливий вчитель, який він?»
(відповідальні Усова А.А., Жихарєва Т.В.)
2. Тренінг-гра «Щастя, яке воно?»
(відповідальна Волик Г.П., аудиторія №7, 10.00-10.30)